Personāla noma

Personāla nomas pakalpojums ir tendēts kā uz īstermiņa personāla risinājumiem, piemēram, sezonālajam darbam, ekspertu piesaistei, prombūtnē esošo darbinieku aizstāšanai, tā uz ilgtermiņa risinājumiem.

Izvēloties e-Personāls pakalpojumus, Jūsu uzņēmums iegūs tādas priekšrocības biznesa pasaulē kā:

Papildus darbaspēks

Mēs nodrošināsim Jūs ar komandai nepieciešamajiem papildus darbiniekiem vienreizēju projektu veikšanai, reklāmas akciju realizācijai vai iekšējo darbu veikšanai, kur ar savām darba rokām ir nedaudz par maz.

Stabilitāte sezonālo svārstību laikā

Nereti biznesiem sezonas maiņa ir ļoti no svara – tie ir gadījumi, kad darbinieku skaits plānotu vai negaidītu iemeslu dēļ ir pārāk mazs. Darbinieku noma ir veids, kā tikt galā ar paredzētām un neparedzētām izmaiņām ikdienas darba gaitās. Daži no sezonālo svārstību piemēriem iekļauj gan lielas izpārdošanas lielveikalos, kur nepieciešams nodarbināt maksimālu daudzumu ļaužu, gan sezonālie ražas novākšanas darbi lielās saimniecībā.

Biznesa funkciju nepārtrauktības nodrošināšana

Jūsu komandas veiksmīga darbība arī darbinieku prombūtnes laikā ir viena no mūsu prioritātēm. Ar darbinieku nomu ir iespējams veikli aizvietot pamata darbiniekus viņu, piemēram, atvaļinājumu, slimošanas vai bērna kopšanas atvaļinājumu laikā.

Ekspertu piesaiste

Esam gatavi arī atrast savu jomu asākos speciālistus, kas Jūsu uzņēmumā spēs paveikt vienreizējus un ikdienā nepierastus uzdevumus.

Standartizētu darba pienākumu veikšana

Mūsu darbinieku nomas risinājumi ļauj paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, nododot standartizētus darba pienākumus darbinieku nomas pakalpojuma sniedzējam ilgtermiņā (piem., telemārketings, kontaktu centra un/vai atbalsta telefona līnija, IT atbalsts, u.c.). Tas mūsu klientiem dod iespēju saglabāt nelielu patstāvīgo darbinieku skaitu un nodrošina augstāku štata darbinieku efektivitāti.

Personāla pašapkalpošanās portāls

Darbinieku nomas klientu rīcībā ir personāla pašapkalpošanās portāls, kur Jums ir pieejama pilna informācija par katru nomāto darbinieku, viņu darba grafiku un citiem darba devējam būtiskiem datiem. Pašapkalpošanās portāls ir ērts un jaudīgs rīks informācijas apmaiņai un elektronisko dokumentu apstrādei, kas ievērojami samazina šiem darbiem parasti patērēto laiku un resursus.

Juridiskais nodrošinājums

e-Personāls rūpējas par to, lai visi personālvadības procesi Jūsu uzņēmumā darbotos atbilstoši Latvijas likumdošanai. Godīgi padarīts darbs ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm.

Pārstāvība valsts institūcijās

Mēs esam ne tikai Jūsu uzņēmuma pirmā kontaktpersona ar potenciālajiem darbiniekiem, bet esam arī Jūsu ērtākais tilts saziņai ar tādām valsts institūcijām kā, piemēram, Valsts ieņēmums dienestu, Valsts darba inspekciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Centrālās statistikas pārvaldi u.c.

e-Personāls pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti, mēs uzņemamies pilnu atbildību par visiem administratīvajiem, finansiālajiem un juridiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar darbinieku iznomāšanu klientiem.